Všeobecné podmínky pro používání aplikace Týdeník ECHO      

 

Souhlas s podmínkami

Tím, že uživatel  vstoupí do aplikace  Týdeníku  ECHO pro zařízení Apple a následně ji užívá,  potvrzuje,  že se řádně seznámil s podmínkami pro její použití a souhlasí s nimi. 

Jakékoliv porušení stanovených podmínek může mít za následek ukončení veškerých oprávnění souvisejících s užíváním aplikace, a to bez náhrady. 

Autorská práva 

Aplikace a  obsah aplikace  jsou chráněny autorským zákonem. 

Společnost  Echo Media, a.s., se sídlem Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká republika • IČ: 02581574 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 19589, je výhradním  nositelem majetkových autorských práv a provozovatelem aplikace Týdeník ECHO pro zařízení Apple 

Provozovatel aplikace je rovněž výhradním nositelem majetkových  autorských práv k veškerému obsahu aplikace,  včetně textových, obrazových částí a jiných prvků  zařazených do  obsahu. 

Uživatel  se po  nainstalování aplikace nestává jejím  vlastníkem,  ale provozovatel  mu prostřednictvím služby  AppleStrore poskytuje oprávnění k použití,  a sice  jen  pro případ  osobního a nekomerčního využití.   Užití obsahu  přichází v úvahu je v případech stanovených autorským zákonem (např. § 30 a násl. zákona č. 121/2000 Sb.).  Jakékoli užití (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti apod.)  nad rámec osobního užití a zákonných licencí  je možné   jen se souhlasem provozovatele. 

Poskytování služeb 

Provozovatel aplikace neodpovídá za správnost a úplnost informací uveřejněných prostřednictvím aplikace a je oprávněn provádět změny informací, které aplikace obsahuje. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním aplikace. Provozovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím aplikace, včetně  reklamních bannerů umístěných v aplikaci.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na internetových stránkách www.echo24.cz či v aplikaci, s výjimkou těchto všeobecných  podmínek pro užívání aplikace, nemá povahu žádného právního jednání směřujícímu ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Předplatné Týdeníku ECHO poskytnuté prostřednictvím aplikace Týdeník ECHO se řídí všeobecnými podmínkami pro předplatné Týdeníku ECHO (http://echo24.cz/p/vseobecne-obchodni-podminky​).

Osobní údaje 

Přístup k aplikaci Týdeník ECHO může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.    Provozovatel bude v takovém případě se získanými  údaji nakládat   v souladu s právní úpravou. 

Tyto podmínky  je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel.  Podmínky a právní omezení používání aplikace jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění.

Podporované prohlížeče

Pro webovou verzi Týdeníku Echo garantujeme použití prohlížečů:

Chrome 14 a novější
Firefox 3.6 a novější
Internet Explorer 9 a novější
Safari 5.1 a novější
Opera 12.16 a novější